News and Events

SLIC in Suomi

Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto on jo yli 90 vuotta tarjonnut aikuisille yleissivistävää koulutusta ja harrastusmahdollisuuksia. Opistossa voivat opiskella kaikki yli 16-vuotiaat asuinpaikastaan riippumatta. Vuosittain noin 70 000 kurssilaista osallistuu opiston opetukseen ja lukukausittain opinto-ohjelmassa on noin 2 500 erilaista kurssia.

Työväenopisto on monikulttuurinen vapaan sivistystyön oppimiskeskus, joka toiminnoissaan korostaa aktiivista kansalaisuutta ja sivistyksellistä tasa-arvoa – tietoja, taitoja ja elämyksiä ihmisläheisesti koko elämän ajan. Opisto tahtoo toiminnallaan tukea elinikäisen oppimisen prosesseja sekä ylläpitää ja parantaa kaupungin aikuisväestön kykyä selviytyä ja toimia muuttuvassa yhteiskunnassa. Opiston opetuksessa sekä yleissivistävällä että harrastetavoitteisella opiskelulla ja itsensä kehittämisellä on oma merkityksensä.

Opiston opiskelijoista 22 % on yli 65 vuotiaita ja 20 % on yli 55 – 64 vuotiaita. Erityisesti senioreille tai eläkeläisille suunnattuja kursseja on noin 200 lukukausittain. Ikäihmisille suunnattua tarjontaa kehitetään jatkuvasti: Opisto on vuodesta 2003 alkaen kouluttanut vapaa-ehtoisia it-osaajia toimimaan vertaisohjaajina opistossa ja kirjastoissa. Avoimet oppimisympäristöt –hanke puolestaan pyrkii tavoittamaan ikäihmisiä tietotekniikan pariin.  Silkkitupa on syksyllä 2007 perustettu eläkeläisille tarkoitettu vuorovaikutteinen avoin opintopiiri, joka toimii yhteistyössä Sosiaaliviraston Vapaaehtoistyön keskuksen (VaTi) ja Palvelukeskus Meriportin kanssa.

Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto on mukana SLIC hankkeessa, jonka  tavoitteena on rohkaista ikäihmisiä kaikilla elämän alueilla toimimaan aktiivisina kansalaisina. Hankkeen kautta ikäihmiset voivat

  • reflektoida aiemmin oppimaansa sekä tunnistaa ja tiedostaa osaamistaan
  • kehittää omia taitojaan ja tiedostaa voimavarojaan ja vahvuuksiaan
  • oppia uutta ja löytää uusia harrastuksia, jotka auttavat yli elämänmuutosten eläkeiässä

Opisto järjestää osana hanketta ikäihmisille suunnatun kaksipäiväisen SLIC työpajan kevätlukukaudella 2009. Vuorovaikutteinen työpaja eli ’oppimisen olohuone’ on tapahtuma, jossa työskennellään lämpimässä, kannustavassa ja epämuodollisessa ilmapiirissä, tavoitteena löytää uusia oppimisen ja toiminnan polkuja eläkepäiville. Työpajat sisältävät ryhmäkeskusteluja, yksilöllistä pohdintaa, ryhmätöitä ja tulevaisuuden visiointia. Osallistujat jakavat ja vaihtavat kokemuksiaan ja tietojaan ja antavat vertaistukea.
Hankkeesta saatujen kokemusten pohjalta työpajatoimintaa kehitetään ja järjestetään jatkossakin opiston ohjelmassa.

Lue lisää Helsingin kaupungin suomenkielisestä työväenopistosta. (www.hel.fi/tyovaenopisto)

Osana SLIC hanketta opisto järjesti ikäihmisille suunnatun kaksipäiväisen työpajan kevätlukukaudella 2009. Vuorovaikutteinen työpaja eli ’oppimisen olohuone’ on tapahtuma, jossa työskennellään lämpimässä, kannustavassa ja epämuodollisessa ilmapiirissä, tavoitteena löytää uusia oppimisen ja toiminnan polkuja eläkepäiville. Työpajat sisältävät ryhmäkeskusteluja, yksilöllistä pohdintaa, ryhmätöitä ja tulevaisuuden visiointia. Osallistujat jakavat ja vaihtavat kokemuksiaan ja tietojaan ja antavat vertaistukea. Hankkeesta saatujen kokemusten pohjalta työpajatoimintaa kehitetään ja järjestetään jatkossakin opiston ohjelmassa.

Lataa SLIC II- työkalupakki (engl.) tästä!

Yhteystiedot:

Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto
+358 (9) 310 43580
outi.paulig@hel.fi

Riitta Kauppila
+358 (9) 310 44510
riitta.kauppila@hel.fi